Akreditované analytické laboratoře pro zkoušky materiálů

Akreditované analytické laboratoře pro zkoušky materiálů

Synpo má akreditované laboratoře pro analytické a fyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerů a pryskyřic včetně souvisejících látek, odpadů a složek životního prostředí.   

Naše oddělení analytiky se pyšní zkušební laboratoří č. 1105 akreditovanou ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro analytické a fyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerů a pryskyřic včetně souvisejících látek, odpadů a složek životního prostředí.  

Analýza výrobků a materiálů

 • Charakterizace větvení polymerů.
 • Analýza vstupních surovin.
 • Hodnocení reprodukovatelnosti výrobních várek.
 • Stanovení složení výrobků.
 • Studium a optimalizace chemických reakcí.
 • Stanovení fyzikálně chemických veličin.
 • Vztah mezi strukturou a vlastnostmi.
 • Podklady pro certifikaci výrobků.


Analýza životního a pracovního prostředí

 • Stanovení organických látek ve vodě a výrobcích.
 • Stanovení těkavých organických látek (VOC), např. v nátěrových hmotách.
 • Analýza odpadů.
 • Podklady pro správní řízení a odborné posudky.


Analytické metody

 • LC, LC-MS, GPC, GPC-MALS, GC, GC-MS.
 • FTIR, UV, FTIR mikroskopie.
 • Distribuce velikosti částic.
 • Titrační a vážkové metody, klasická analýza.

Nabídka školení - Úvod do analýzy a charakterizace technických polymerů:

SYNPO oceňuje dlouhodobou spolupráci s firmou Wyatt Technology, jejíž přístroje používá pro detailní charakterizaci molekulární struktury různých polymerů a pryskyřic: 

www.wyatt.com/SEC-MALS

www.wyatt.com/DAWN 

www.wyatt.com/AF4