Přístroje na měření doby gelace 

Přístroje Brookfield na měření doby gelace 

GEL TIMER  

Gel Timer Brookfield nahrazuje přístroj pro měření doby gelace (želatinace) firmy Sunshine      - pro test měření doby gelace se používají viskozimetry DV1M, DV2T a reometry DVNext          - měření se provádí použitím speciální skleněné tyčky s magnetickou spojkou při konstantní rychlosti 1 ot/min                                                                                                                                  - pro stanovení doby gelace se využívá přednastavený test "time-to-torque"                                - teplotní čidlo umožňuje při želatinaci detekci hodnoty maximální teploty exotermu