Synpo - Brookfield provozní viskozimetry

Provozní in-line viskozimetry

In-line viskozimetry FAST

In-line viskozimetry FAST měří viskozitu na principu útlumu torzně-oscilačního čidla a nemají žádné pohyblivé části.                                                                                                                         - nejčastější aplikace jsou měření viskozity inkoustů, laky, nátěrových hmot, lepidel, oleje, emulgátory                                                                                                                                            - FAST-101 má variantu pro napojení do potrubí, přírubovým spojem do stěny nádoby (reaktoru) nebo jako ponornou sondu                                                                                      - FAST-102 je varianta v sanitárním provedení 3-A pro připojení do potrubí  a pro různé aplikace např. v potravinářství                                                                                                            - FAST-101 s elektronikou MXTS umožňuje napojení k automatickému řídícímu  systému (PC, PLC, DCS, a pod.)                                                                                                                                   - viskozimetry FAST je možné propojit s programovatelnými řídícími jednotkami  AST-330SY nebo AST-420SY  zobrazujícími viskozitu, teplotu a případně i pH.                                                - Viskozimetry FAST jsou vyráběny ve standardním i nevýbušném provedení s certifikátem ATEX

In-line viskozimetr TT-100

TT-100 rotační in-line viskozimetr s měřící geometrií koaxiálních válců určený pro instalaci do přímo do potrubí případně by-passu a pro nejrůznější aplikace                                                - TT-100 má variantu standardního provedení pro běžné provozy, nevýbušného provedení s certifikátem ATEX a sanitárního provedení 3-A s označením STT-100                                           - TT-100 měří v širokém rozsahu viskozit, teplot, tlaků, průtoku a smykových rychlostí  

In-line viskozimetr VTE VISCOSEL 

VTE rotační in-line viskozimetr je určený pro kontinuální automatické měření v otevřené atmosféře s aplikacemi především ve farmaceutické výrobě.                                                          - VTE měří viskozity v rozsahu 10 - 4 000 mPa.s s proudovým výstupním signálem 4 - 20 mA    - použití volitelného solenoidového ventilu umožňuje řízenou úpravu viskozity na výrobní lince