Synpo dotační projekty

Synpo dotační projekty

Projekty řešené s podporou poskytovanou z veřejných zdrojů

Synpo akciová společnost se účastnilo nebo se účastní (ať již jako příjemce nebo spolupříjemce) mnoha projektů řešených s podporou poskytovanou z veřejných zdrojů např. z Technologické agentury ČR (TAČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a (MŠMT), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva dopravy (MD) či Grantové agentury ČR (GAČR). Aktualizovaný seznam projektů je ke stažení zde:

Název projektu: Polyborazylen jako prekurzor pro vznik a nanášení bor nitridových vrstev

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015523

Doba řešení: 10/2019-06/2022

Účastníci: Katchem spol. s r. o., SYNPO, akciová společnost

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt řeší ověření a zavedení nové technologie polyborazylenu, jako nového výchozího materiálu pro potahování materiálů nitridem boritým. Výstupem projektu budou ověřená technologie výroby polyborazylenu, ověřená technologie výroby systému polyborazylen - polymer a prototyp nátěrové vypalovací hmoty. Projekt je řešen ve spolupráci dvou českých partnerů a má přímou vazbu na cíle Národní strategie RIS3.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.