Synpo dotační projekty

Synpo dotační projekty

Projekty řešené s podporou poskytovanou z veřejných zdrojů

Synpo akciová společnost se účastnilo nebo se účastní (ať již jako příjemce nebo spolupříjemce) mnoha projektů řešených s podporou poskytovanou z veřejných zdrojů např. z Technologické agentury ČR (TAČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a (MŠMT), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva dopravy (MD) či Grantové agentury ČR (GAČR). Aktualizovaný seznam projektů je ke stažení zde:


Název projektu: Kontinuálně aplikované povrchy pultruzních polymerů

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023966

Doba řešení: 01/2021 - 05/2023

Účastníci: GDP KORAL, s.r.o. (hlavní příjemce), SYNPO, akciová společnost (partner)

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Aplikace VIII)

Projekt je zaměřen na uplatnění pultruzních kompozitů ošetřených kontinuálně provedeným povlakem v automotive/mass transportation. Hlavním cílem je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje povlaku včetně aplikační technologie, který bude mít zvýšenou odolnost otěruvzdornosti a pohledově kvalitní povrch vhodný do interiérů v automotive. Výstupem bude funkční vzorek, užitný vzor a ověřená technologie aplikace povrchové ochrany.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.


Název projektu: Nové přístupy k vytvrzování epoxidových pryskyřic

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024357

Doba řešení: 01/2021 - 05/2023

Účastníci: Katchem spol. s r. o. (hlavní příjemce), SYNPO, akciová společnost (partner)

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Aplikace VIII)

Cílem projektu je příprava a vývoj nové technologie výroby vybraných typů polyborazylenů, které by vyhovovaly požadavkům kladeným na tvrdidla pro epoxidové pryskyřice a které by umožňovaly vznik polymerních látek s žádanými vlastnostmi. Dále pak příprava prototypu epoxidové pryskyřice, jejíž využití díky snížené hořlavosti a výrazně zlepšeným mechanickým vlastnostem bude i v odvětvích průmyslu, kde je její použití v současné době vyloučené nebo značně omezené.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.


Název projektu: Polyborazylen jako prekurzor pro vznik a nanášení bor nitridových vrstev

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015523

Doba řešení: 10/2019-06/2022

Účastníci: Katchem spol. s r. o., SYNPO, akciová společnost

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt řeší ověření a zavedení nové technologie polyborazylenu, jako nového výchozího materiálu pro potahování materiálů nitridem boritým. Výstupem projektu budou ověřená technologie výroby polyborazylenu, ověřená technologie výroby systému polyborazylen - polymer a prototyp nátěrové vypalovací hmoty. Projekt je řešen ve spolupráci dvou českých partnerů a má přímou vazbu na cíle Národní strategie RIS3.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.