Informace pro studenty a školy

Synpo - informace pro studenty a školy

S KÝM SPOLUPRACUJEME:

Studenti

  • umožňujeme studentům stáže a odborné praxe
  • umožňujeme studentům práci na zpracování bakalářských a diplomových prací 

Školy a univerzity

  • podporujeme výzkumné projekty
  • pořádáme odborné přednášky
  • pořádáme exkurze žáků a studentů