Synpo - publikace zaměstanců

Synpo - publikace zaměstanců

Vědečtí a výzkumní pracovníci SYNPO a.s. dlouhodobě systematicky pracují v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Práce jsou směrovány zejména na zlepšení užitných vlastností polymerů a syntetických pryskyřic, poznání a ovlivnění procesů probíhajících při jejich syntéze a zpracování, na zdokonalení analytických a testovacích metod atd. Studovanou problematiku dokumentuje přehled významnějších publikovaných prací: