Synpo - syntéza polymerů a pryskyřic

SYNTÉZA POLYMERŮ A PRYSKYŘIC

SYNPO disponuje velkými zkušenostmi v oblastech: 

AKRYLÁTY A DISPERZE

1.  Technologie výroby a hodnocení vlastností akrylátových vodou ředitelných a rozpouštědlových polymerů:

 • vodné disperze na bázi akrylátů, methakrylátů, vinylacetátu, styrenu a jiných polymerů
 • polykarboxyláty na bázi kyseliny akrylové, methakrylové, maleinanhydridu, případně dalších monomerů
 • vodné roztoky akrylových a methakrylových polymerů
 • kopolymery na bázi akrylátů a methakrylátů v organických rozpouštědlech
 • pojivové báze pro lepidla citlivá na tlak (PSA), lepidla na podlahoviny, kontaktní lepidla

2.  Průzkum nových technik polymerace akrylových monomerů

3.  Vývoj a aplikační hodnocení akrylátových vodou ředitelných nátěrových hmot, lepidel, tmelů, fasádních hmot a jiných kompozitů:

 • dekorativní a průmyslové nátěrové hmoty na dřevo, kovy, beton apod.
 • malířské a fasádní nátěrové hmoty
 • hydroizolační hmoty

EPOXIDY

V epoxidech činnost směřuje do oblasti:

1.  Technologie výroby epoxidových pryskyřic a sloučenin obsahujících oxiranovou skupinu

 • vývoj nových typů epoxidových pryskyřic a epoxidových sloučenin, vývoj výrobních technologií, poloprovozní ověřování technologií
 • laboratorní příprava epoxidových pryskyřic pro speciální aplikace
 • poloprovozní výroba epoxidových pryskyřic a epoxidových kompozic

2.  Technologie výroby tvrdidel epoxidových pryskyřic

 • vývoj nových typů tvrdidel, jejich modifikace, vývoj směsných tvrdidel pro objemové dávkování, nastavení rychlosti vytvrzování
 • laboratorní příprava tvrdidel pro speciální aplikace

3.  Aplikace epoxidových pryskyřic

 • formulace nátěrových hmot rozpouštědlových
 • epoxidové základní nátěrové hmoty pro nátěry betonu, minerálních podkladů, podlah, ocelových konstrukcí, plastů
 • antikorozní epoxidové základní nátěrové hmoty tolerující zbytkovou korozi
 • epoxidové emaily pro objekty vysoce namáhané jako jsou chemické, energetické, potravinářské a jiné komplexy
 • vysokosušinové epoxidové hmoty pro těžkou chemickou ochranu
 • formulace epoxidových nátěrových hmot ředitelných vodou
 • epoxidové vodou ředitelné hmoty s prodlouženou zpracovatelností na minerální podklady, kovové konstrukce, plasty, dřevo, apod.
 • epoxidové základní antikorozní hmoty
 • epoxidové emaily s vyšší chemickou odolností
 • formulace licích podlahovin a polymerbetonů 
 • formulace laminačních pryskyřic a zalévacích systémů 
 • formulace lepidel, tmelů a těsnících hmot 
 • formulace hybridních systémů 

POLYESTERY A ALKYDY

Zabýváme se syntézou klasických typů alkydů s různou olejovou délkou na bázi olejů či mastných kyselin dále  modifikovaných alkydových pryskyřic, vodou ředitelných alkydových pryskyřic, mikrogelů. Kromě alkydové báze formulujeme nasycené polyesterové pryskyřice (pro nátěrové hmoty, coil-coating, 2K PUR apod.), PUR disperze, epoxy-akryláty nebo roztokové akryláty atd. Pro různé podklady (ocel, plasty, sklo, polykarbonát, beton...) a pro různé aplikace (konstrukce, nábytek, podlahy, stavební dílce...) formulujeme nátěrové hmoty základní, průmyslové i dekorativní nebo i např. pro styk s pitnou vodou, vždy s maximálním ohledem na požadavky zákazníka.

SPECIALITY S KONKRÉTNÍ FUNKČNOSTÍ

Navrhujeme polymery s konkrétní funkčností např. transparentnost, UV stabilita, biocidní účinky, samočistící účinky, samozhášivé účinky atd. Kromě toho vyvíjíme další speciální funkční aditiva zlepšující vlastnosti klasických pojivových bází.