Tester sypkých hmot PFT

Tester sypkých hmot PFT firmy AMETEK Brookfield umožňuje rychlou a snadnou analýzu tokového chování sypkých hmot v průmyslových zařízeních.                                                          - Vyhodnocuje vyprazdňování sypkých hmot ze zásobníků.                                                           - Je určený pro kontrolu kvality surovin.                                                                                            - Rychle charakterizuje tokové chování nových formulací a porovnává je s tokovým chováním    již zavedených produktů                                                                                                                      - Přístroj PFT je dodáván včetně vyhodnocovacího programu Powder Flow Pro a umožňuje stanovení následujících parametrů:                                                                                                    - Mohrovou kružnici stavu napjatosti                                                                                                 -Tokovou funkci, index toku                                                                                                                - Tření na stěně (úhel stěnového tření)                                                                                                - Křivku sypné hmotnosti, sypnou hmotnost                                                                                      - Rozměr klenby, průměr středového tunelu                                                                                      - Úhel výsypky, poloviční úhel zásobníku