Synpo - vývoj polymerů

VÝVOJ POLYMERŮ

Výzkum a vývoj syntetických pryskyřic a výrobků z nich vyráběných je veden až do poloprovozního ověření a návrhu provozních směrnic. Spolupráce s partnery pokračuje i při zavádění výroby. Takto komplexně je vývoj zajišťován v následujících oblastech: