Synpo - zakázková výroba produktů, výroba na míru 

Zakázková výroba produktů, výroba na míru

1. Malotonážní výroba

Nabízíme malotonážní výroby produktů z celé působnosti firmy. Specializujeme se zejména na:

 • Formulační a technologický vývoj (Ing. Vrána, CSc.)
  • vývoj syntetických pryskyřic - epoxidových, polyesterových, akrylátových, alkydových
  • nátěrových hmot a tmelů lepidel a těsnících materiálů plastů a kompozitů
  • speciálních polymerů dle zadání zákazníka
 • Chemicko-inženýrské výpočty a měření v oblasti polymerních materiálů 

Tyto výroby je možno realizovat v rozsahu produkce od desítky kilogramů až po desítky tun. 


2. Přenos do provozního měřítka (upscaling)

Pro účely přenosu technologií vyvíjených polymerů z laboratorního do provozního měřítka slouží náš výzkumný poloprovoz, kde ověřujeme nové technologie formou záběhové výroby či vyrábíme menší objemy speciálních polymerů.

Náše poloprovozní zařízení je vybaveno

 • polymeračními reaktory o objemu 25-300 litrů pro přípravu polyesterů a alkydů, epoxidů, latexů, roztokových akrylátů, aparatury jsou vybaveny mediálním (teplonosným médiem je olej nebo tlaková voda) a/nebo elektrickým ohřevem
 • chladícím pásem pro výrobu pevných pryskyřic a lepidel (Sandvik)
 • dispergačními aparaturami
 • perlovými mlýny (WAB)
 • hnětacími zařízeními s možností vyprazdňování pomocí vynášecího šneku nebo výklopného zařízení (Morton, Werner&Pfleiderer)
 • kalandry, lisy