Synpo zkušebnictví a hodnocení polymerů, lepidel, nátěrových hmot

Zkušebnictví a hodnocení polymerů, lepidel, nátěrových hmot

Zkušební laboratoř č. 1105.2 je akreditována ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro mechanické, termomechanické, termické a elektrické zkoušky polymerních materiálů včetně hodnocení nátěrových hmota ochranných povrchů. Zkouškami polymerních materiálů se rozumí zkoušení plastů, lisovacích hmot, lepidel, samolepicích pásek, lehčených hmot, těsnících hmot a tmelů, povrchových úprav na bázi plastů, pryže apod.

Hlavními aktivitami oddělení jsou:

  • hodnocení mechanických vlastností polymerů, kompozitů a lepidel za různých podmínek,
  • hodnocení termických a termomechanických vlastností,
  • komplexní zkoušky povlaků (mechanické vlastnosti, povětrnostní zkoušky, korozní zkoušky),
  • některé další zkoušky potřebné pro hodnocení polymerních materiálů a nátěrových hmot,
  • výsledky zkoušek a měření slouží při vývoji polymerních materiálů a nátěrových hmot a pro certifikaci nových výrobků zejména z oblasti stavební chemie. Všechny zkoušky jsou prováděny podle standardů ČSN, ISO popř. ASTM a DIN, popřípadě dle dohody se zákazníkem.

Oddělení je schopno provádět zkoušky vyžadované pro udělení certifikátu pro většinu výrobků z oboru stavební chemie podle NV 81/99 Sb. a zajistit udělení certifikátu.

Laboratoř je vybavena:

1) DSC, MDSC
2) TMA
3) Universální trhací stroje s teplotní komorou od -70°C do + 250°C
4) Klimatické komory
5) Zařízení pro urychlené povětrnostní a korozní zkoušky nátěrových hmot (QUV, Q-sun)
6) Korozní komory (NSS, CASS, AASS, SO2)