SLUŽBY A PRODUKTY > VÝZKUM A VÝVOJ > CENTRUM NANOSTRUKTUROVANÝCH POLYMERŮ

Centrum nanostrukturovaných polymerů

Zabýváme se výzkumem a vývojem speciálních typů polymerních pojiv, modifikátorů povrchu nanostruktur a formulací polymerních systémů s obsahem nanomateriálů. Výzkumně-vývojové laboratoře jsou vybaveny pro jejich syntézu i základní charakterizaci.

Materiály

 • uhlíkaté nanomateriály: grafit, grafen, nanotrubičky,
 • vrstevnaté nanočástice: jíly, vrstevnaté podvojné hydroxidy (LDH), fosfonáty,
 • nanočástice kovů a jejich oxidů/hydroxidů (Ag, ZnO, TiO2),
 • polymery pro přípravu nanovláken a nanovrstev,
 • hydrogely s definovanými reologickými vlastnostmi.

Aktivity

 • příprava a chemická modifikace/funkcionalizace nanočástic,
 • syntéza povrchových modifikátorů nanostruktur,
 • syntéza nanočástic kovů vázaných v polymerní matrici,
 • dispergace nanostruktur do polymerních systémů a příprava jejich stabilních koncentrátů (masterbatche),
 • formulace polymerních systémů modifikovaných nanostrukturami,
 • analýza (nano)materiálů:
  • měření velikosti částic metodou dynamického rozptylu světla,
  • mikroskopie atomárních sil (AFM),
  • další pokročilé charakterizační techniky jsou dostupné ve spolupráci s univerzitními pracovišti.

Uplatnění vyvinutých technologií a materiálů

 • nátěrové hmoty,
 • materiály pro památkovou péči/restaurátorství,
 • adheziva,
 • kompozity (stavební, elektrotechnický, automobilový průmysl, letectví),
 • vodivé polymerní systémy (elektrostatické ochranné povlaky),
 • meziprodukty pro kosmetické aplikace.

Další aktivity

 • zapojení do národních i mezinárodních výzkumných týmů,
 • aktivní podpora odborné činnosti středoškoláků, vysokoškoláků a Ph.D. studentů.

Polymery

Zvláknitelný polymer

Zvláknitelný polymer (měřítko 5 µm),

Biopolymer

Biopolymer (měřítko 20 µm)

Vrstevnaté nanočástice

Částice LDH

Částice LDH: ZnAl interkalovaný laktátem

Krystal fosfonátu

Krystal vrstevnatého hybridního fenylfosfonát-fosfátu vápenatého

Uhlíkaté nanomateriály

Nanotrubičky

Jednostěnné uhlíkaté nanotrubičky – SWCNT

Nanotrubičky

Vícestěnné uhlíkaté nanotrubičky – MWCNT

Grafit

Grafit

Máte zájem? Napiště nám.

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracování osobních údajů.