PRODUKTY A SLUŽBY > VÝZKUM A VÝVOJ > CENTRUM NANOSTRUKTUROVANÝCH POLYMERŮ

Centrum nanostrukturovaných polymerů

Zabýváme se výzkumem a vývojem speciálních typů polymerních pojiv, modifikátorů povrchu nanostruktur a formulací polymerních systémů s obsahem nanomateriálů. Výzkumně-vývojové laboratoře jsou vybaveny pro jejich syntézu i základní charakterizaci.

Materiály

 • uhlíkaté nanomateriály: grafit, grafen, nanotrubičky
 • vrstevnaté nanočástice: jíly, vrstevnaté podvojné hydroxidy (LDH), fosfonáty
 • nanočástice kovů a jejich oxidů / hydroxidů (Ag, ZnO, TiO2)
 • polymery pro přípravu nanovláken a nanovrstev
 • hydrogely s definovanými reologickými vlastnostmi

Aktivity

 • příprava a chemická modifikace / funkcionalizace nanočástic
 • syntéza povrchových modifikátorů nanostruktur
 • syntéza nanočástic kovů vázaných v polymerní matrici
 • dispergace nanostruktur do polymerních systémů a příprava jejich stabilních koncentrátů (masterbatche)
 • formulace polymerních systémů modifikovaných nanostrukturami
 • analýza (nano)materiálů
  • Měření velikosti částic metodou dynamického rozptylu světla
  • Mikroskopie atomárních sil (AFM)
  • Další pokročilé charakterizační techniky jsou dostupné ve spolupráci s univerzitními pracovišti

Uplatnění vyvinutých technologií a materiálů

 • Nátěrové hmoty
 • Materiály pro památkovou péči / restaurátorství
 • Adheziva
 • Kompozity (stavební, elektrotechnický, automobilový průmysl, letectví)
 • Vodivé polymerní systémy (elektrostatické ochranné povlaky)
 • Meziprodukty pro kosmetické aplikace

Další aktivity

 • Zapojení do národních i mezinárodních výzkumných týmů.
 • Aktivní podpora odborné činnosti středoškoláků, vysokoškoláků a Ph. D. studentů

Polymery

Zvláknitelný polymer (měřítko 5 µm),

Biopolymer (měřítko 20 µm)

Vrstevnaté nanočástice

Částice LDH: ZnAl interkalovaný laktátem

Krystal vrstevnatého hybridního fenylfosfonát-fosfátu vápenatého

Uhlíkaté nanomateriály

Jednostěnné uhlíkaté nanotrubičky – SWCNT

Vícestěnné uhlíkaté nanotrubičky – MWCNT

Grafit

Máte zájem? Napiště nám.