PRODUKTY A SLUŽBY > VÝZKUM A VÝVOJ > PROJEKTY

Projekty

Výzkumná oddělení se aktivně zapojují do národních i mezinárodních výzkumných týmů. Úspěšně se účastníme (jako příjemce nebo spolupříjemce) také projektů, které jsou řešené s podporou poskytovanou z veřejných zdrojů např. Technologické agentury ČR (TAČR), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (H2020).

Aktuálně řešené projekty

Projekt Akronym

Název

Kód projektu

Poskytovatel

Doba řešení

Cíl

Web

COAT4LIFE

Eco-friendly corrosion protective coatings based on smart nanotechnology platforms for a circular economy

101007430

H2020-MSCA-RISE-2020

2021-2025

Projekt si klade za cíl vyvinout multifunkční povlaky šetrné k životnímu prostředí, které mají schopnost detekovat a chránit před korozí na základě různých mechanismů, které kombinují nanostrukturované inhibiční a snímací přísady.

Web

Ultra Sandwich Panel

Sendvičové konstrukce nové generace pro zvýšení bezpečnosti objektů kritické infrastruktury

FW03010141

TAČR - TREND

2021-2024

Navrhnout krycí polymerní vrstvu, která zaručí dlouhodobou ochranu dotykových displejů proti usazování organických polutantů na jejich povrchu a současně bude působit jako prevence proti usazování nebezpečných mikroorganismů, především bakterií a virů.

Web

Clean Touch

Trvalá ochrana dotykových obrazovek pro zamezení ukládání organických polutantů na jejich povrchu

FW03010006

TAČR - TREND

2021-2024

Navrhnout krycí polymerní vrstvu, která zaručí dlouhodobou ochranu dotykových displejů proti usazování organických polutantů na jejich povrchu a současně bude působit jako prevence proti usazování nebezpečných mikroorganismů, především bakterií a virů.

Web

-

Kontinuálně aplikované povrchy pultruzních polymerů

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023966

MPO - OP PIK

2021-2023

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje povlaku včetně kontinuální aplikační technologie kompozitního profilu se zvýšenou odolností proti UV záření.

Web

Borepo

Nové přístupy k vytvrzování epoxidových pryskyřic

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024357

MPO - OP PIK

2021-2023

Cílem projektu je příprava a vývoj nové technologie výroby vybraných typů polyborazylenů, které by vyhovovaly požadavkům kladeným na tvrdidla pro epoxidové pryskyřice a které by umožňovaly vznik polymerních látek s žádanými vlastnostmi

Web

Tectonic

Technological consortium to develop sustainabIlity of underwater cultural heritage

873132

H2020 - MSCA-RISE-2019

2020-2025

Dokumentace a konzervace podvodního kulturního dědictví

Web

3D tech

Pokročilé polymerní a kompozitní materiály pro aditivní výrobu

FW01010327

TAČR - TREND

2020-2024

Výzkum a vývoj materiálů pro aditivní výrobu (3D tisk), které povedou k rozšíření výroby těchto materiálů, zlepšení uplatnění technologií 3D tisku, zvýšení dostupnosti vstupních surovin, a k rozšíření portfolia specializovaných materiálů.

Web

MERF

Matrice pro uhlíkem vyztužené epoxidové lamináty se sníženou hořlavostí

TH71020008

TAČR - EPSILON

2020-2023

Cílem projektu je vyvinout nové retardéry hoření pro epoxidové lamináty vyztužené uhlíkovými vlákny. Nově vyvinuté sloučeniny budou na bázi cyklických nebo polymerních fosfazenů, případně jiných využitelných derivátů oxytrichloridu fosforečného.

Web

EPIC

Evropské partnerství ke zlepšení kompozitů

TH06020001

EPSILON 6-M-ERA Call 2018

2019-2022

Výzkum, vývoj a výroba nových hybridních kompozitních materiálů, založených na kompozitech z epoxidových/karbonových vláken, kombinovaných s určitými typy speciálně strukturovaných molekul a/nebo s použitím uhlíkových nanostruktur nebo mnohostěnným oligomerickým silsesquioxanem (POSS).

Web

Ecoplackaging

Kompozity PLA zpevněné rostlinnými vlákny s antimikrobiálnı́mi vlastnostmi pro aplikace v balicím průmyslu

TH06020002

EPSILON 6-M-ERA Call 2018

2019-2022

Vyvinout udržitelné bioplastické materiály s vhodnými mechanickými a antimikrobiálnı́mi vlastnostmi dı́ky kombinaci polymléčné kyseliny (PLA) s přı́rodnı́mi vlákny a cenově výhodnými antimikrobiálními skly.

Web

Boronitridy

Polyborazylen jako prekurzor pro vznik a nanášení bor nitridových vrstev

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015523

MPO - OP PIK

2019-2022

Projekt řeší ověření a zavedení nové technologie polyborazylenu, jako nového výchozího materiálu pro potahování materiálů nitridem boritým.

Web

-

Výroba polyglycerolu a jeho uplatnění ve výrobě alkydů, polyesterů a polyuretanů.

TH04010146

TAČR - EPSILON

2019 - 2022

Vývoj technologie syntézy PGL a jeho následné využití při výrobě odvozených polymerů,kterými jsou polyestery a alkydy pro nátěrové hmoty a polyoly pro PUR hmoty.

Web

-

Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku

TH04030007

TAČR - EPSILON

2019-2022

Cílem projektu je vyvinutí čtyř nových předplněných zalévacích systémů pro elektrotechniku s tvrdidly vyhovujícími autorizaci dle REACH, jeden systém je navíc založen na ekologické epoxidové pryskyřici EnviPOXY. Výzkum a vývoj je zaměřen na optimalizaci mechanických, elektrických a tepelných vlastností systémů včetně doporučené technologie zalévání.

Web

Nano2Day

Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for advanced applications

777810

H2020-MSCA-RISE-2017

2018-2022

Cílem projektu je vyvinout nové multifunkční kompozity s vynikajícími elektronickými a mechanickými vlastnostmi díky začlenění nových MXene nanovrstev do polymerních matric.

Web

Již ukončené projekty

Projekt Akronym

Název

Kód projektu

Poskytovatel

Doba řešení

Cíl

Web

Připravujeme...