PRODUKTY A SLUŽBY > VÝZKUM A VÝVOJ > SYNTÉZA POLYMERŮ A PRYSKYŘIC

Syntéza polymerů a pryskyřic

Akryláty

Zabýváme se výzkumem, vývojem a výrobou akrylátových vodou ředitelných a rozpouštědlových polymerů, technologií jejich výroby a hodnocením jejich užitných vlastností. Naše aktivity zahrnují:

 • vodné disperze a emulze na bázi akrylátů, methakrylátů, vinylacetátu, styrenu, hybridních polyester akrylátů a jiných monomerů
 • kopolymery na bázi akrylátů a methakrylátů v organických rozpouštědlech
 • komplexní hodnocení a charakterizace vyvinutých systémů
 • experimentální výroba a poloprovozní ověřování (scale up)

Epoxidy

Zabýváme se výzkumem, vývojem a výrobou epoxidových pryskyřic i hodnocením jejich užitných vlastností. Naše aktivity zahrnují:

 • vývoj nových typů epoxidových pryskyřic a epoxidových sloučenin
 • využiti bio a obnovitelných surovin
 • vývoj nových typů tvrdidel na bázi anhydridů, aminů a iontových sloučenin
 • laboratorní a poloprovozní přípravu epoxidových pryskyřic a tvrdidel pro speciální aplikace (RTM, SCRIMP, RIM, WMB, pultruze, atd.)
 • vývoj výrobních technologií
 • poloprovozní ověřování technologií

Alkydy a polyestery

Zabýváme se výzkumem, vývojem a výrobou pokročilých typů alkydů a nasycených i nenasycených polyesterů, a to vodou ředitelných, rozpouštědlových a bezrozpouštědlových pro nátěrové hmoty, coil-coating, 2K PUR, kompozity  apod..

 • využiti bio a obnovitelných surovin
 • laboratorní a poloprovozní přípravu alkydových a polyesterových pryskyřic
 • vývoj výrobních technologií
 • poloprovozní ověřování technologií

Polyuretany

Zabýváme se výzkumem, vývojem a výrobou pokročilých typů PUR  pryskyřic pro

 • vodou ředitelné, rozpouštědlové a bezrozpouštědlové nátěrové hmoty,
 • zalévací hmoty,
 • vláknotvorné materiály
 • kompozity
 • pěny

Hybridní systémy

Zabýváme se výzkumem, vývojem a výrobou hybridních systémů

 • organicko-organické
 • organicko – anorganické
 • sol-gel

Máte zájem? Napište nám