SLUŽBY A PRODUKTY > VÝZKUM A VÝVOJ > SYNTÉZA POLYMERŮ A PRYSKYŘIC

Syntéza polymerů a pryskyřic

Akryláty

Zabýváme se výzkumem, vývojem a výrobou akrylátových vodou ředitelných a rozpouštědlových polymerů, technologií jejich výroby a hodnocením jejich užitných vlastností. Naše aktivity zahrnují:

 • vodné disperze a emulze na bázi akrylátů, methakrylátů, vinylacetátu, styrenu, hybridních polyester akrylátů a jiných monomerů,
 • kopolymery na bázi akrylátů a methakrylátů v organických rozpouštědlech,
 • komplexní hodnocení a charakterizace vyvinutých systémů,
 • experimentální výroba a poloprovozní ověřování (scale up).

Epoxidy

Zabýváme se výzkumem, vývojem a výrobou epoxidových pryskyřic i hodnocením jejich užitných vlastností. Naše aktivity zahrnují:

 • vývoj nových typů epoxidových pryskyřic a epoxidových sloučenin,
 • využiti bio a obnovitelných surovin,
 • vývoj nových typů tvrdidel na bázi anhydridů, aminů a iontových sloučenin,
 • laboratorní a poloprovozní přípravu epoxidových pryskyřic a tvrdidel pro speciální aplikace (RTM, SCRIMP, RIM, WMB, pultruze, atd.),
 • vývoj výrobních technologií,
 • poloprovozní ověřování technologií.

Alkydy a polyestery

Zabýváme se výzkumem, vývojem a výrobou pokročilých typů alkydů a nasycených i nenasycených polyesterů, a to vodou ředitelných, rozpouštědlových a bezrozpouštědlových pro nátěrové hmoty, coil-coating, 2K PUR, kompozity  apod..

 • využiti bio a obnovitelných surovin,
 • laboratorní a poloprovozní přípravu alkydových a polyesterových pryskyřic,
 • vývoj výrobních technologií,
 • poloprovozní ověřování technologií.

Polyuretany

Zabýváme se výzkumem, vývojem a výrobou pokročilých typů PUR  pryskyřic pro

 • vodou ředitelné, rozpouštědlové a bezrozpouštědlové nátěrové hmoty,
 • zalévací hmoty,
 • vláknotvorné materiály,
 • kompozity,
 • pěny.

Hybridní systémy

Zabýváme se výzkumem, vývojem a výrobou hybridních systémů

 • organicko-organické,
 • organicko-anorganické,
 • sol-gel.

Máte zájem? Napište nám

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.