SLUŽBY A PRODUKTYPRYSKYŘICE

Pryskyřice

Licí čiré epoxidové pryskyřice

Čiré, nízkovizkózní epoxidy ("křišťálové") pro tvorbu, odlévání epoxidových stolů, dveří, čel postelí, hodin, lampiček, šperků, obrazů atd.).

Stabilizační pryskyřice

Pro zpevnění a stabilizaci ztrouchnivělých či nezpevněných částí dřeva a pro výrobu stabilizovaného dřeva jako součásti luxusních výrobků.

Laminační pryskyřice

Epoxidy s nižší viskozitou určené na laminaci kompozitů, ať již metodou ruční laminace, navíjení, RTM/RIM/SCRIMP, nebo infuzí.

Penetrační pryskyřice

Pro uzavření pórovitých materiálů (dřevo, beton apod) a pro vytvoření adhezního můstku pro další následující vrstvy

Speciální epoxidové pryskyřice

Materiály pro speciální účely (např. na obrazy, na opravy deformovaného dřeva, rychlé na rychlé opravy při opracování výrobků atd.).

Podlahové epoxidové pryskyřice

Licí pryskyřice pro designové lité podlahy, pro 3D podlahy, pro průmyslové podlahy nebo pro kamenné koberce.

Epoxidové pryskyřice pro elektro

Licí epoxidové pryskyřice pro elektroprůmysl plněné i neplněné,  jednokomponentní, nebo dvoukomponentní epoxidové systémy pro středně vysoké napětí s výbornou odolností proti praskání a certifikací UL94. Dále i systémy speciální a systémy pro nízké napětí a zapouzdřování či impregnaci.

Jednosložkové epoxidy

Nízkoviskózní jednosložkové epoxidové systémy s vysokou reaktivitou určené zejména pro impregnaci cívek a vinutí pro nízko a středně napěťové průmyslové motory a alternátory.