PRODUKTY A SLUŽBY > PORADENSTVÍ

Poradenství

SYNPO, akciová společnost poskytuje konzultace a poradenskou činnost v těchto oblastech:

 • aplikace a vlastnosti epoxidových pryskyřic a kompozitních materiálů

 • předúpravy povrchů, výběr vhodných nátěrových hmot a technik nanášení pro všechny typy namáhání 

 • syntetické pryskyřice - alkydy, polyestery, polyurethany

 • formulace nátěrových hmot 

 • hodnocení nátěrových hmot 

 • volba nátěrových systémů 

 • informace v oboru nátěrových hmot 

 • volba iniciačních a tvrdících systémů 

 • výběr optimálních lepidel pro různé substráty 

 • výběr vhodných plniv a vyztužujících materiálů pro kompozity 

 • výběr vhodného modelu viskozimetru pro konkrétní problematiku