SLUŽBY A PRODUKTY > PORADENSTVÍ

Poradenství

SYNPO, akciová společnost poskytuje konzultace a poradenskou činnost v těchto oblastech:

 • aplikace a vlastnosti epoxidových pryskyřic a kompozitních materiálů,

 • předúpravy povrchů, výběr vhodných nátěrových hmot a technik nanášení pro všechny typy namáhání,

 • syntetické pryskyřice – alkydy, polyestery, polyurethany,

 • formulace nátěrových hmot,

 • hodnocení nátěrových hmot,

 • volba nátěrových systémů,

 • informace v oboru nátěrových hmot,

 • volba iniciačních a tvrdících systémů,

 • výběr optimálních lepidel pro různé substráty,

 • výběr vhodných plniv a vyztužujících materiálů pro kompozity,

 • výběr vhodného modelu viskozimetru pro konkrétní problematiku.