Elektrotechnika

Vyrábíme celou řadu produktů pro elektrotechnický průmysl. Jedná se o materiály pro výrobu izolátorů, průchodek, rozvaděčů, transformátorů pro venkovní i vnitřní aplikace, ale i o materiály pro výrobu tištěných spojů či elektroniky atd.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Blanku Orságovou.


Zalévací epoxidové hmoty

Licí epoxidové pryskyřice pro elektroprůmysl vyráběné v Synpu jsou k dispozici ve variantě plněné i neplněné. Nabízíme jak jednokomponentní, tak dvoukomponentní epoxidové systémy pro střední i vysoké napětí s výbornou odolností proti praskání a s certifikací UL94. Kromě nich vyrábíme i materiály speciální a systémy pro nízké napětí a zapouzdřování či impregnaci.

Dvoukomponentní plněné zalévací epoxidové systémy

SADURIT 494-1667
 • POPIS: Plněný epoxidový zalévací systém pro vnitřní aplikace. Modifikovaná nízkomolekulární epoxidová pryskyřice s dlouhou dobou zpracovatelnosti při normální teplotě, nízkým smrštěním a nízkou tentencí k sedimentaci. Systém musí být vytvrzován za minimální teploty 80 °C.

 • POUŽITÍ: Pro zalévání elektrických a elektronických částí, pro přístrojové a suché distribuční transformátory, rozváděče atd.

 • MÍSÍCÍ POMĚR: 100 : 85 (A : B) hm.

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 25 °C: 8 h

 • GEL TIME: 80 °C - 4 h, 100 °C - 2 h, 115 °C - 30 min, 130 °C - 20 min.

 • Tg: 60-70 °C (DSC); 80-90 °C (DMA)
 • RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST: 12-15 Kj/m3
 • PRODLOUŽENÍ: 1,6-2,1 %
 • TEPLOTNÍ TŘÍDA: F
 • HOŘLAVOST: HB (UL94)

 • PEVNOST V TAHU: 70-80 MPa

 • PEVNOST V OHYBU: 140-150 MPa

 • TEPLOTA ROZKLADU: min 340 °C

 • PLNĚNÍ: 62,7 %

 • EL. PEVNOST: 19-23 kV/mm

 • DIFŮZNÍ EL. PEVNOST: Třída HD2

 • BALENÍ: 20L plechovky

SADURIT 520-1987
 • POPIS: Plněný epoxidový zalévací systém s dobrou teplotní odolností. Modifikovaná nízkomolekulární epoxidová pryskyřice.

 • POUŽITÍ: Systém je určen pro zalévání elektrických a elektronických částí a pro aplikace, kde se předpokládá dobrá teplotní odolnost.

 • MÍSÍCÍ POMĚR: 100 : 220 (A : B) hm.

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 25 °C: 5 h, (60 °C: 4 h, 70 °C: 2 h)

 • GEL TIME: 80 °C - 150 min, 100 °C - 40-50 min, 130 °C - 6-9 min.

 • Tg: 95-110 °C (DSC); 125-140 °C (DMA)
 • PRODLOUŽENÍ: 1,7-2,0 %
 • PEVNOST V TAHU: 65-75 MPa

 • PEVNOST V OHYBU: 120-130 MPa

 • PLNĚNÍ: 64,6 %

 • EL. PEVNOST: 15-20 MV/m

 • BALENÍ: 20L plechovky

SADURIT 520-1667HF
 • POPIS: Plněný epoxidový zalévací systém pro vnitřní aplikace s UL94 V0. Modifikovaná nízkomolekulární epoxidová pryskyřice. Dlouhá doba zpracovatelnosti při normální teplotě, nízké smrštění a nízká tentence k sedimentaci. Systém musí být vytvrzován za minimální teploty 80 °C.

 • POUŽITÍ: Pro zalévání elektrických a elektronických částí, pro přístrojové a suché distribuční transformátory, rozváděče atd.

 • MÍSÍCÍ POMĚR: 100 : 100 (A : B) hm.

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 25 °C: 8 h

 • GEL TIME: 80 °C - 4 h, 100 °C - 2 h, 115 °C - 30 min, 130 °C - 20 min.

 • Tg: 120-130 °C (DSC); 140-155 °C (DMA)
 • RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST: 5-9 Kj/m3
 • PRODLOUŽENÍ: 0,6-0,8 %
 • TEPLOTNÍ TŘÍDA: H
 • HOŘLAVOST: V0 (UL94)

 • PEVNOST V TAHU: 55-70 MPa

 • PEVNOST V OHYBU: 80-95 MPa

 • TEPLOTA ROZKLADU: min 340 °C

 • PLNĚNÍ: 64,3 %

 • EL. PEVNOST: 17-22 kV/mm

 • DIFŮZNÍ EL. PEVNOST: Třída HD2

 • BALENÍ: 20L plechovky

SADURIT 520-1988
 • POPIS: Vynikající odolnost popraskání při nízkých teplotách, dobrá houževnatost, vysoké Tg. UL 94 HB

 • MÍSÍCÍ POMĚR: 100 : 100 (A : B) hm.

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 60 °C: 2-3 h, 40 °C: 8 h

 • Tg: 110-125 °C (DSC)

 • Viskozita: 3500 mPa.s (60 °C)

SADURIT 520-1668NF
 • POPIS: Plněný epoxidový zalévací systém pro vnitřní aplikace s UL94 V0. Modifikovaná nízkomolekulární epoxidová pryskyřice. Dlouhá doba zpracovatelnosti při normální teplotě, nízké smrštění a nízká tentence k sedimentaci. Systém musí být vytvrzován za minimální teploty 80 °C.

 • POUŽITÍ: Pro zalévání elektrických a elektronických částí, pro přístrojové a suché distribuční transformátory, rozváděče atd.

 • MÍSÍCÍ POMĚR: 100 : 100 (A : B) hm.

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 25 °C: 8 h

 • GEL TIME: 80 °C - 4h , 100 °C - 2 h, 115 °C - 30 min, 130 °C - 20 min.

 • Tg: 100-110 °C (DSC); 120-135 °C (DMA)
 • RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST: 6-10 Kj/m3
 • PRODLOUŽENÍ: 0,6-0,9 %
 • TEPLOTNÍ TŘÍDA: H
 • HOŘLAVOST: V0 (UL94)

 • PEVNOST V TAHU: 50-65 MPa

 • PEVNOST V OHYBU: 85-95 MPa

 • TEPLOTA ROZKLADU: min 340 °C

 • PLNĚNÍ: 64,6 %

 • EL. PEVNOST: 18-22 kV/mm

 • DIFŮZNÍ EL. PEVNOST: Třída HD2

 • BALENÍ: 20L plechovky

SADURIT 560-1987
 • POPIS: Cykloalifatická pryskyřice pro venkovní aplikace. Vynikající odolnost popraskání při nízkých teplotách, dobrá houževnatost. UL 94 HB

 • MÍSÍCÍ POMĚR: 100 : 100 (A : B) hm.

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 60 °C: 1-2 h, 40 °C: 6 h

 • Tg: 80-90 °C (DSC)

 • Viskozita: 5000 mPa.s (60 °C)

Jednokomponentní plněné zalévací epoxidové systémy

VEROPAL 590-1K5HV
VEROPAL 590-1K5W

Speciální zalévací epoxidové systémy

VEROPAL 520-1987
 • POPIS: Plněný epoxidový zalévací systém s dobrou teplotní odolností. Modifikovaná nízkomolekulární epoxidová pryskyřice.

 • POUŽITÍ: Systém je určen pro zalévání elektrických a elektronických částí a pro aplikace, kde se předpokládá dobrá teplotní odolnost.

 • MÍSÍCÍ POMĚR: 100 : 220 (A : B) hm.

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 25°C: 5 h, (60 °C: 4h, 70 °C: 2h)

 • GEL TIME: 80 °C - 150 min, 100 °C - 40-50 min, 130 °C - 6-9 min.

 • Tg: 95-110 °C (DSC); 125-140 °C (DMA)
 • PRODLOUŽENÍ: 1,7-2,0 %
 • PEVNOST V TAHU: 65-75 MPa

 • PEVNOST V OHYBU: 120-130 MPa

 • EL. PEVNOST: 15-20 MV/m

 • BALENÍ: 20L plechovky

VEROPAL 520-1668
 • POPIS: Plněný epoxidový zalévací systém s dobrou teplotní odolností. Modifikovaná nízkomolekulární epoxidová pryskyřice.

 • POUŽITÍ: Systém je určen pro zalévání elektrických a elektronických částí a pro aplikace, kde se předpokládá dobrá teplotní odolnost.

 • MÍSÍCÍ POMĚR: 100 : 220 (A : B) hm.

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 25 °C: 8 h, (60 °C: 3 h)

 • GEL TIME: 80 °C - 150 min, 100 °C - 40-50 min, 130 °C - 6-9 min.

 • Tg: 95-110 °C (DSC); 125-140 °C (DMA)
 • PRODLOUŽENÍ: 1,7-2,5 %
 • PEVNOST V TAHU: 65-75 MPa

 • PEVNOST V OHYBU: 115-125 MPa

 • EL. PEVNOST: 15-20 MV/m

 • BALENÍ: 20L plechovky

SADURIT 531-0522
 • POPIS: Plněný epoxidový zalévací systém pro vnitřní aplikace. Modifikovaná nízkomolekulární epoxidová pryskyřice s dlouhou dobou zpracovatelnosti při normální teplotě, nízkým smrštěním a nízkou tendencí k sedimentaci. Systém musí být vytvrzován za minimální teploty 100 °C

 • POUŽITÍ: Pro zalévání elektrických a elektronických částí, pro přístrojové a suché distribuční transformátory, rozváděče atd.

 • MÍSÍCÍ POMĚR: 100 : 13 (A:B) hm.

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 25 °C: 8 h

 • GEL TIME při 25 °C: 1kg (140 min), 5kg (97 min) 

 • Tg: 85-100 °C (DSC); 105-120 °C (DMA)
 • RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST: 14-20 Kj/m3
 • PRODLOUŽENÍ: 1,4-1,7 %
 • TEPLOTNÍ TŘÍDA: F
 • HOŘLAVOST: HB (UL94)

 • PEVNOST V TAHU: 65-80 MPa

 • PEVNOST V OHYBU: 110-130 MPa

 • TEPLOTA ROZKLADU: min 340 °C

 • PLNĚNÍ: 40-50 %

 • EL. PEVNOST: 18-22 kV/mm

 • DIFŮZNÍ EL. PEVNOST: Třída A1,2

 • BALENÍ: 20L plechovky


Doplňkové produkty

Pro energetický průmysl vyrábíme i doplňkové produkty, zejména opravárenské, fixační a modelovací epoxidové hmoty, speciální lepidla a tmely či pigmentové pasty pro probarvení zalévacích epoxidových systémů.

Opravárenské, fixační a modelovací epoxidové hmoty

VEROPAL 520-T17M
VEROPAL FORM 130
VEROPAL 560-T17M
 • POPIS: Dvousložkový nízkovizkózní epoxid s minimálním smrštěním, opravárenská hmota pro venkovní aplikace. 

 • POUŽITÍ: Určen pro opravu nedolitků a poruch na povrchu epoxidových kompozitů plněných pískem, především transformátorů a isolátorů. Určen pro venkovní aplikace.

 • CHEMICKÁ BÁZE: 2K epoxid

 • MÍCHACÍ POMĚR: 100 : 15 (A : B)

 • DOBA GELACE 25 °C:  10-20 min (10 g), 5-10 min (50 g) 

TECHNICKÝ LIST VEROPAL 560-T17M

VEROPAL FORM 160
VEROPAL FORM 80

Lepidla a tmely

VEROPAL QUICK

RYCHLÉ EPOXIDOVÉ LEPIDLO VEROPAL QUICK

 • POPIS: VEROPAL QUICK je unikátní velmi rychlé dvousložkové konstrukční epoxidové lepidlo s dobrou pevností v odlupu a smyku.
 • POUŽITÍ: Ke strukturálnímu lepení široké škály substrátů. Profesionální i hobby použití.
 • SUBSTRÁTY: Vedle kovů, kovových konstrukcí, dřeva, keramiky je vhodný pro lepení řady polymerních kompozitních materiálů, jakými jsou např. skleněnými vlákny vyztužené polyestery, epoxidy (SMC) apod. 
 • CHEMICKÁ BÁZE: 2-K epoxid
 • VISKOZITA PŘED SMÍCHÁNÍM: 5-15 Pa.s při teplotě 25 °C
 • VISKOZITA PO SMÍCHÁNÍ: 10-20 Pa.s při teplotě 25 °C
 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 2-3 min
 • DOBA GELACE:  5-7 min
 • Tg (°C) DSC: 50-60

TECHNICKÝ LIST VEROPAL QUICK

VEROPAL 15
VEROPAL SUPER

HYBRIDNÍ  EPOXIDOVÉ LEPIDLO VEROPAL SUPER

 • POPIS: VEROPAL SUPER je unikátní hybridní epoxidové dvousložkové strukturální adhesivum s vysokou tažností až 55 % a současně s vynikající pevností v odlupu a smyku.
 • POUŽITÍ: Ke strukturálnímu lepení široké škály substrátů. Profesionální i hobby použití.
 • SUBSTRÁTY: Kovy, kovové konstrukce, dřevo, keramika, kompozity polyesterové, epoxidové. Vhodné i pro termoplasty a elektronické součástky.
 • CHEMICKÁ BÁZE: 2-K epoxid s míchacím poměrem 1 : 1
 • VISKOZITA PŘED SMÍCHÁNÍM: 5-15 Pa.s při teplotě 25 °C
 • VISKOZITA PO SMÍCHÁNÍ: 15-22 Pa.s při teplotě 25 °C
 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 15-20 min
 • DOBA GELACE: 150 min
 • Tg (°C) DSC: 50-60

TECHNICKÝ LIST VEROPAL SUPER

VEROPAL 14

STRUKTURÁLNÍ EPOXIDOVÉ LEPIDLO VEROPAL 14

POPIS: VEROPAL 14 je dvousložkové epoxidové lepidlo vytvrzující za pokojové teploty. Systém má charakter tixotropní pasty a po vytvrzení vykazuje vysokou míru pevnosti a vysokou chemickou odolnost. Systém je teplotně odolný do 120 °C a je schopný vyplňovat spáry až do tloušťky 5 mm.
POUŽITÍ: Ke strukturálnímu lepení široké škály substrátů, zejména však kompozitních konstrukcí, lepení elektronických součástek.
SUBSTRÁTY: Kovy, kovové součástky, vystužené kompozitní materiály (GRP, CFRP), keramické materiály, plasty (ABS, PA, PC...)
CHEMICKÁ BÁZE: 2-K epoxid
VISKOZITA PŘED SMÍCHÁNÍM: tixotropní
VISKOZITA PO SMÍCHÁNÍ: tixotropní
DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 60 min
Tg (°C) DSC: 80 - 85 

TECHNICKÝ LIST VEROPAL 14

Pigmentové pasty na probarvení zalévacích epoxidů

PIGMENTOVÉ PASTY

Barva

Aplikace

Přibližný odstín RAL

Červená

E-pasta BF 135M-BA

Vnitřní

RAL3013

tomatová červená

E-pasta BF 160M-BA

Vnitřní

RAL3011

červenohnědá

E-pasta BF 1135M-OD

Venkovní

RAL3013

tomatová červená

Hnědá

E-pasta BF 661-BA

Vnitřní

RAL8016

mahagonová hnědá

E-pasta BF 686-BA

Vnitřní

RAL8017

čokoládová hnědá

E-pasta HM 1470-OD

Venkovní

RAL8017

čokoládová hnědá

E-pasta BF 1660-OD

Venkovní

RAL8016

mahagonová hnědá

Šedá/ černá

E-pasta BF 318-BA

Vnitřní

RAL9011

grafitová černá

E-pasta FW 200-BA

Vnitřní

RAL9017

dopravní černá

E-pasta KRBF 2478-BA

Vnitřní

RAL7024

grafitová šedá

E-pasta BF 1318-OD

Venkovní

RAL9011

grafitová černá

E-pasta KRBF 4478-OD

Venkovní

RAL7024

grafitová šedá

E-pasta MIX 7035-OD

Venkovní

RAL7035

světle šedá

Speciální

E-pasta HB 550-BA

Vnitřní

RAL5002

ultramarínová

E-pasta LG 5G-BA

Vnitřní

RAL6032

signální zelená

E pasta GN-M-BA

Vnitřní

RAL6025

zelená

E-pasta PY 6615-BA

Vnitřní

-

jasně žlutá


Elektrolaky a impregnační hmoty

SYNPO vyvinulo a úspěšně i umisťuje na trh nízkoviskózní systémy navržené pro izolační a ochranné aplikace elektrických a elektronických komponentů. Jedná se zejména o impregnaci vinutí a zalévání cívek elektromotorů. Nabízíme jak dvousložkové, tak jednosložkové epoxidové systémy a akrylátové systémy upravené na míru dle potřeb našich zákazníků.

Jednokomponentní impregnační epoxidy

VEROPAL 582-1K4
 • POPIS: Nízkoviskózní jednosložkový epoxidový systém s vysokou reaktivitou s výbornou penetraci do cívek při pokojové teplotě. Po vytvrzení má vynikající dielektrické a mechanické vlastnosti a vynikající chemickou odolnost.

 • POUŽITÍ: Pro impregnaci cívek a různých vinutí. Vhodná pro nízko a středně napěťové motory v průmyslu, pro alternátory nebo pro transformátory.

 • CHEMICKÁ BÁZE: 1-K epoxid

 • VISKOZITA 25 °C: 500-1500 mPa.s

 • VISKOZITA 40 °C:160-260 mPa.s

 • HUSTOTA 25 °C:  1,1-1,3 g/cm3

 • BARVA: nažloutlá čirá kapalina

 • EPOXIDOVÝ INDEX: 5,6-6 eq/kg

 • BOD VZPLANUTÍ: >150 °C

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 4 h při 100 °C, 14 h při 80 °C

 • DOBA GELACE 30 g:  85-90 min (110 °C); 20-23 min (130 °C)

 • DOBA GELACE 0,15mm vrstva při 160 °C: 2,5-3,5 h

 • BARVA VYTVRZENÉHO ODLITKU: žlutá

 • ZÁPACH: velmi slabý

 • TEPLOTNÍ TŘÍDA: F

 • Tg: 85-105 °C

 • TVRDOST: 75-80 ShD

TECHNICKÝ LIST VEROPAL 582-1K4

VEROPAL 560-1K4
 • POPIS: Nízkoviskózní jednosložkový epoxidový systém s vysokou reaktivitou s výbornou penetraci do cívek při pokojové teplotě. Po vytvrzení má vynikající dielektrické a mechanické vlastnosti a vynikající chemickou odolnost.

 • POUŽITÍ: Pro impregnaci cívek a různých vinutí.Vhodná pro nízko a středně napěťové motory v průmyslu, pro alternátory nebo pro transformátory.

 • CHEMICKÁ BÁZE: 1-K epoxid

 • VISKOZITA 25 °C: 500-1500 mPa.s

 • VISKOZITA 40 °C:150-250 mPa.s

 • HUSTOTA 25 °C: 1,0-1,2 g/cm3

 • BARVA: nažloutlá čirá kapalina

 • EPOXIDOVÝ INDEX: 5,5-5,9 eq/kg

 • BOD VZPLANUTÍ: >150 °C

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 2 h při 100 °C, 10 h při 80 °C

 • DOBA GELACE 30 g:  40-50 min (110 °C); 7-9 min (130 °C)

 • DOBA GELACE 0,15mm vrstva při 160 °C: 30-50 min

 • BARVA VYTVRZENÉHO ODLITKU: žlutá

 • ZÁPACH: velmi slabý

 • TEPLOTNÍ TŘÍDA: F

 • Tg: 80-100 °C

 • TVRDOST: 85-90 ShD

TECHNICKÝ LIST VEROPAL 560-1K4

VEROPAL 590-1K4
 • POPIS: Středněviskózní jednosložkový epoxidový systém s vysokou reaktivitou s výbornou penetraci do cívek při pokojové teplotě. Po vytvrzení má vynikající dielektrické a mechanické vlastnosti a vynikající chemickou odolnost.

 • POUŽITÍ: Pro impregnaci cívek a různých vinutí.Vhodná pro nízko a středně napěťové motory v průmyslu, pro alternátory nebo pro transformátory.

 • CHEMICKÁ BÁZE: 1-K epoxid

 • VISKOZITA 25 °C: 3000-5000 mPa.s

 • VISKOZITA 40 °C: 400-800 mPa.s

 • HUSTOTA 25 °C:  1,1-1,3 g/cm3

 • BARVA: žlutá čirá kapalina

 • EPOXIDOVÝ INDEX: 5,6-6 eq/kg

 • BOD VZPLANUTÍ: >200 °C

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 1 h při 100 °C, 10 h při 80 °C

 • DOBA GELACE 30 g: 90 min (110 °C); 15 min (130 °C)

 • DOBA GELACE 0,15mm vrstva při 160 °C: 2,5-3,5 h

 • BARVA VYTVRZENÉHO ODLITKU: žlutá

 • TEPLOTNÍ TŘÍDA: H

 • Tg (DSC): 120-130 °C

 • TVRDOST: 85-90 ShD

TECHNICKÝ LIST VEROPAL 590-1K4

Dvoukomponentní impregnační epoxidy

VEROPAL 50HD/45T
 • POPIS: Dvousložkový nízkoviskózní epoxid s krátkou dobou gelace tvrditelný za normální teploty. Jestliže je požadováno další zkrácení doby vytvrzování a dosažení konečných vlastností v kratším čase, je možné vytvrzovat systém při zvýšené teplotě.

 • POUŽITÍ: K zalévání a impregnaci vinutí cívek a transformátorů

 • CHEMICKÁ BÁZE: 2-K epoxid

 • MÍCHACÍ POMĚR HMOTN.: 100 : 21 (A : B)

 • MÍCHACÍ POMĚR OBJEM.: 3 : 1 (A : B)

 • HUSTOTA PO SMÍCHÁNÍ:  1,44 g/cm3

 • BARVA: černá

 • DOBA ZPRACOVATELNOSTI: <10 min (200 g/25 °C)

 • DOBA GELACE:  <25 min (200 g/25 °C)

 • DOBA VYTVRZENÍ: 24 h (25 °C);  3h (60 °C)

 • TVRDOST: 70-90 ShD

TECHNICKÝ LIST VEROPAL 50HD/45T

Akrylátové elektrolaky

VEROPAL AKP12
 • POPIS: Ochranný elektroizolační lak na bázi akrylátového pojiva v organických rozpouštědlech s přídavkem látek podporujících vytvrzování. Povlak je odolný na střídání teplot, vůči ohybu, oděru, vlhkosti s vynikající adhezí k podklad.

 • POUŽITÍ: Pro ochranu tištěných spojů, elektronických zařízení s plošnými spoji, elektrotechnických součástek a kompletů, pro speciální elektroizolační účely.

 • APLIKACE: stříkáním, máčením, štětcem na dokonale očištěný povrch

 • CHEMICKÁ BÁZE: akrylát

 • VZHLED: středně viskózní bezbarvá kapalina

 • VISKOZITA: 300-500 mPa.s

 • HUSTOTA: 0,930 g/cm3

 • DOBA VYTVRZENÍ: 7 dní (25 °C); 3 dny (30 min při 60 °C + dotvrzení při 25 °C)

 • VZHLED ODLITKU: lesklý, slitý

 • ODOLNOST PROTI ODĚRU: velmi dobrá

 • POUŽITELNÁ TEPLOTNÍ OBLAST: -55°C-135°C

TECHNICKÝ LIST VEROPAL AKP12


Separátory

Pro separaci odlitku od formy je důležitý účinný separátor. Průmyslový separátor VEROPAL RA 100 splňuje ta nejpřísnější měřítka a je velmi oblíbený díky své efektivitě.

VEROPAL RA 100
 • POPIS: Kapalný externí separátor. Má výbornou přilnavost na povrch formy, vytváří velmi tenký film. Neobsahuje žádná rozpouštědla. Bez zápachu.
 • POUŽITÍ: Jako separační prostředek pro zpracování epoxidových a polyuretanových materiálů.
 • HUSTOTA: 0,96 g/cm3

 • BOD VZPLANUTÍ: >75 °C

 • BALENÍ: 400 ML

TECHNICKÝ LIST VEROPAL RA 100


Služby pro elektrotechniku

Vývoj a výroba izolačních zalévacích systémů na míru

Na základě požadavku na vlastnosti a technologii zpracování připravíme izolační zalévací systém přímo na míru.

Poradenství, optimalizace výrobní technologie zalévání a zakapávání

Doporučení a výběr vhodné technologie zpracování zalévacích hmot, řešení technologických problémů.

Hodnocení a zkoušení výrobků

Testování mechanických, termomechanických vlastností. Hodnocení UV odolnosti, chemické odolnosti, stupně nehořlavosti a cyklického teplotního namáhání.

Analýza defektů

Zjištění a řešení příčin vzniku defektů pomocí analytických metod a mechanických testů.