PRODUKTY A SLUŽBY > VÝZKUM A VÝVOJ > APLIKAČNÍ VÝVOJ

Formulace aplikačních systémů

Nátěrové hmoty

Provádíme kompletní formulace nátěrových hmot nebo úpravu stávajících nátěrových systémů dle potřeb zákazníka (optimalizace doby zpracovatelnosti, čas zasychání, adheze k podkladu, flexibilita nátěru, úprava reologických vlastností, stabilizace pigmentů a plniv). Jsme vybaveni pro komplexní hodnocení vlastností nátěrových hmot.

  • rozpouštědlové, bezrozpouštědlové a vodou ředitelné systémy,
  • UV tvrditelné systémy,
  • nátěry se speciální funkčností: antikorozní, termoizolační, samočistící, UV odolné, chemicky odolné, se sníženou hořlavostí, elektricky a tepelně vodivé, poskytující umělecké efekty.

Ing. Radim Holuša
Telefon: +420 466 067 205
Email: radim.holusa@synpo.cz

Lepidla

Provádíme syntézu, formulaci a hodnocení lepidel na bázi epoxidových pryskyřic, akrylátů a polyuretanů.

  • kontaktní lepidla,
  • lepidla citlivá na tlak (PSA),
  • lepidla s řízenou lepivostí (např. pro ochranné fólie),
  • vodivá lepidla.

Ing. František Socha, Ph.D. 
Telefon: +420 728 511 707 
Email: frantisek.socha@synpo.cz

Tmely

Formulujeme polyesterové stěrkové tmely s různou dobou zpracovatelnosti, odolností proti teplotě a různou konzistencí.

Ing. František Socha, Ph.D. 
Telefon: +420 728 511 707 
Email: frantisek.socha@synpo.cz

Licí a laminační pryskyřice

Provádíme vývoj a formulaci laminačních pryskyřic a zalévacích systémů pro různé druhy laminátů a kompozitů.

Formulujeme vodivé kompozity.

Hledáme a navrhujeme aditiva pro zvýšení interakce mezi pryskyřicí a výztuží

Ing. František Socha, Ph.D. 
Telefon: +420 728 511 707 
Email: frantisek.socha@synpo.cz

Tiskové formulace

Formulujeme nebo upravujeme složení těchto produktů:

  • vodivé inkousty,
  • 3D tisk.

Ing. Kateřina Zetková
Telefon: +420 466 067 298
Email: katerina.zetkova@synpo.cz