PRODUKTY A SLUŽBY > VÝZKUM A VÝVOJ > APLIKAČNÍ VÝVOJ

Formulace aplikačních systémů

Nátěrové hmoty

Provádíme kompletní formulace nátěrových hmot nebo úpravu stávajících nátěrových systémů dle potřeb zákazníka (optimalizace doby zpracovatelnosti, čas zasychání, adheze k podkladu, flexibilita nátěru, úprava reologických vlastností, stabilizace pigmentů a plniv). Jsme vybaveni pro komplexní hodnocení vlastností nátěrových hmot.

 • Rozpouštědlové, bezrozpouštědlové a vodou ředitelné systémy
 • UV tvrditelné systémy
 • Nátěry se speciální funkčností: antikorozní, termoizolační, samočistící, UV odolné, chemicky odolné, se sníženou hořlavostí, elektricky a tepelně vodivé, poskytující umělecké efekty

Ing. Radim Holuša
Telefon: +420 466 067 205
Email: radim.holusa@synpo.cz

Lepidla

Provádíme syntézu, formulaci a hodnocení lepidel na bázi epoxidových pryskyřic, akrylátů a polyuretanů.

 • Kontaktní lepidla
 • Lepidla citlivá na tlak (PSA)
 • Lepidla s řízenou lepivostí (např. pro ochranné fólie)
 • Vodivá lepidla

Ing. František Socha, Ph.D. 
Telefon: +420 728 511 707 
Email: frantisek.socha@synpo.cz

Tmely

 • Formulace polyesterových stěrkových tmelů s různou dobou zpracovatelnosti, odolností proti teplotě a různou konzistencí.

Ing. František Socha, Ph.D. 
Telefon: +420 728 511 707 
Email: frantisek.socha@synpo.cz

Licí a laminační pryskyřice

 • Provádíme vývoj a formulaci laminačních pryskyřic a zalévacích systémů pro různé druhy laminátů a kompozitů.
 • Vodivé kompozity
 • Aditiva pro zvýšení interakce mezi pryskyřicí a výztuží

Ing. František Socha, Ph.D. 
Telefon: +420 728 511 707 
Email: frantisek.socha@synpo.cz

Tiskové formulace

 • Vodivé inkousty
 • 3D tisk

Ing. Kateřina Zetková
Telefon: +420 466 067 298
Email: katerina.zetkova@synpo.cz