Co Vám můžeme nabídnout?

Výzkum a vývoj

Máme bohaté zkušenosti s akryláty, epoxidy, polyestery, alkydy, polyuretany a dalšími speciálními typy polymerů v rozpouštědlové i vodouředitelné formě.

Formulujeme nátěrové hmoty postavené na chemii odpovídající aplikaci s různou funkčností – antikorozní, dekorativní... Vyvíjíme lepidla a tmely pro řadu substrátů, zalévací hmoty na různá použití včetně produktů pro elektroniku a celou řadu dalších speciálních materiálů. Upravujeme receptury zákazníků podle specifických požadavků.

Máme přehled v oblasti nanomateriálů, umíme je zpracovat, modifikovat pro dosažení unikátní funkčnosti a také dobře popsat jejich vlastnosti.

Při výzkumu se stále více orientujeme na přírodní a obnovitelné zdroje. Jejich modifikací vznikají materiály se zajímavými vlastnostmi, které se dají použít k dalším syntézám nebo jako aditiva do nátěrových hmot a podobných materiálů.

Již řadu let se účastníme projektů s podporou různých grantových organizací. Umíme připravit projekty řešící různá progresivní a zajímavá témata a nabízíme svou spoluúčast jako odborný garant dílčích procesů.

Co vyrábíme

Nabízíme pestrý sortiment barev od podkladových přes metalízy po nejrůznější speciální produkty. Na kovové, plastové a skleněné podklady. Specializujeme se na autoopravárenství.

Kromě systému epoxidových pryskyřic pro uměleckou a hobby tvorbu nabízíme i materiály pro průmyslové aplikace, zvláště pro elektrotechniku.

Synpo bylo vždy průkopníkem v oblasti epoxidových lepidel. Proto stále vyrábíme řadu typů s různou rychlostí vytvrzení a dalšími speciálními parametry.

Tato vodouředitelná pojiva byla vyvinuta pro specifické aplikace a mají celou řadu unikátních funkcí.

Produkty z této řady Vám pomohou dokonale připravit podklad před dalšími operacemi.

Jsme vybaveni pro syntézu pryskyřic a výrobu nátěrových hmot v laboratorním až poloprovozním měřítku. Vyrobíme materiály i podle Vašich vlastních receptur.

Analýza a hodnocení polymerních materiálů

Jsme vybavení pro kvalitativní i kvantitativní analýzu různých polymerních materiálů. Stanovujeme jejich složení, molekulovou hmotnost, obsah funkčních skupin, rozpouštědel nebo zbytkových monomerů.

Laboratoř se zabývá stanovením fyzikálních vlastností polymerních materiálů a také komplexním hodnocením ochranných povlaků od běžných užitných vlastností po náročné korozní a povětrnostní testy.

Laborotoř viskozimetrie provádí charakterizaci rheologických vlastností nejrůznějších materiálů a zajišťuje kalibraci viskozimetrů Brookfield.

Nabízíme vám realizaci vašich nápadů a inovací za použití špičkové techniky s pozitivním dopadem na životní prostředí a mimořádným výběrem finálního provedení.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodných materiálů pro Vaši aplikaci, doporučíme vhodnou techniku nanášení a předúpravu povrchu.

Máme k dispozici celou řadu přístrojů pro analýzu a hodnocení polymerních materiálů. Dále vlastníme vybavení pro výrobu pryskyřic, nátěrových hmot a dalších produktů z oblasti zpracování polymerů

Pronájem prostor

Nabízíme prostory k organizaci seminářů, přednášek apod.

Nabízíme kanceláře v blízkosti středu města.