SLUŽBY A PRODUKTY > PŘÍSTROJE BROOKFIELD > ANALYZÁTORY STRUKTURY

Analyzátory struktury 

Analyzátory struktury jsou určeny pro kompresní a tahové zkoušky např. vzorků potravin (cukrářských a pekařských výrobků, mléčných výrobků, ovoce, čokolády, těstovin, gelů), kosmetiky a léků (tablet, sprejů, filmů), atd.
Různé typy siloměrů umožňují měřit v rozsahu 100 g až 50 kg (CT3) nebo 100 g až 100 kg (CTX). Přístroje měří v samostatném režimu nebo jsou řízeny z PC volitelným software TexturePro. Pro měření je k dispozici široký výběr měřících sond a speciálních přípravků.

Analyzátor struktury CTX

Univerzální analyzátor struktury CTX má zlepšené technické parametry oproti modelu CT3:

 • dotykový displej umožňuje snadné nastavení a grafickou prezentaci v režimu ručního ovládání,
 • zaměnitelné siloměry pro optimální flexibilitu,
 • rozsahy siloměrů 100 g-100 kg,
 • prodlouženou dráhu posunu až na 280 mm pro testy s delší vzdáleností,
 • vyšší rychlost posunu až 40 mm/s pro rychlejší testy,
 • rychlejší datový výstup až 500 datových bodů za sekundu pro záznam přesného okamžiku změny struktury vzorku,
 • všechny měřící sondy a přípravky CT3 jsou kompatibilní s analyzátorem CTX.

Analyzátor struktury CT3

Univerzální analyzátor struktury CT3 je standardní přístroj pro měření vlastností nejrůznějších materiálů v tlaku nebo v tahu.

 • rozsahy siloměrů: 100 g-50 kg,
 • 4-řádkový displej umožňuje snadné nastavení měřícího programu v režimu ručního ovládání - Dráhu posunu: 0 - 101,6 mm,
 • rychlost posunu: až 10 mm/s,
 • všechny měřící sondy a přípravky CT3 jsou kompatibilní s analyzátorem CTX.

Máte zájem o přístroj nebo chcete poradit s výběrem?

Ing. Jiří Vrána, CSc.
Telefon: +420 605 715 383
Email: jiri.vrana@synpo.cz