PRODUKTY A SLUŽBY > PŘÍSTROJE BROOKFIELD >  GEL TIMERY

Gel timer

Přístroj určený pro měření doby gelace, viskozity a maximální teploty exotermu u  gel coatů, pryskyřic a zalévacích hmot

  • Přístroj využívá rotační způsob měření
  • Měřící skleněné vřeteno je snadno připojováno pomocí magnetické spojky
  • Adaptér a skleněné vřeteno je možné použít pro měření doby gelace i se standardními viskozimetry a reometry, např. model DV2T, DV1M nebo DVNEXT
  • Přístroj nahrazuje gel timer firmy Sunshine

Máte zájem o přístroj nebo chcete poradit s výběrem?

Ing. Jiří Vrána, CSc.
Telefon: +420 605 715 383
Email: jiri.vrana@synpo.cz