SLUŽBY A PRODUKTY > PŘÍSTROJE BROOKFIELD >  GEL TIMERY

Gel timer

Přístroj určený pro měření doby gelace, viskozity a maximální teploty exotermu u gel coatů, pryskyřic a zalévacích hmot.

  • přístroj využívá rotační způsob měření,
  • měřící skleněné vřeteno je snadno připojováno pomocí magnetické spojky,
  • adaptér a skleněné vřeteno je možné použít pro měření doby gelace i se standardními viskozimetry a reometry, např. model DV2T, DV1M nebo DVNEXT,
  • přístroj nahrazuje gel timer firmy Sunshine.

Máte zájem o přístroj nebo chcete poradit s výběrem?

Ing. Jiří Vrána, CSc.
Telefon: +420 605 715 383
Email: jiri.vrana@synpo.cz