SLUŽBY A PRODUKTY > PŘÍSTROJE BROOKFIELD >  REOMETRY

Reometry

Reometry Brookfield jsou přístroje pro měření tokového chování při kontrolovaném napětí, smykové rychlosti a u modelů RSO i oscilaci. 

Torzní reometry RSX 

RSX-CPS s měřící geometrií kužel/deska a deska/deska
RSX-CC s geometrii válec/válec a volitelnou geometrií kužel/deska, deska/deska a lopatkovými vřeteny
RSX-SST s lopatkovými vřeteny a volitelnými geometriemi válec/válec, kužel/deska a deska/deska

 • torze: 0,1-200 mN.m / 0,01-1000 ot/min
             0,1-100 mN/m / 0,01-1300 ot/min,
 • torzní rozlišení: 1,2 µN.m,
 • řízení teploty:
 • RSX-CPS-FH, RSX-CC, RSX-SST
 • cirkulačním termostatem -20 až 200 °C,
 • RSX-CPS-PA Peltierovou deskou 20 °C až 180 °C.

Torzně-oscilační reometr RSO 

RSO je torzně-oscilační reometr s měřícími geometriemi kužel/deska a válec/válec 

 • maximální torze: 100 mN.m,
 • torzní rozlišení: 0,02 µN.m,
 • rozsah rychlostí: 0,001-1 500 ot/min,
 • frekvence: 0,001-20 Hz; 0,006-126 rad/s,
 • řízení teploty: cirkulační lázní nebo Peltierovou deskou 0 °C až 180 °C.

Reometr DVNEXT 

 • „All-in-one“ programovatelný reometr pro měření viskozity a meze toku,
 • 4 torzní modelové řady: LV,RV, HA, HB,
 • měřící geometrie kužel/deska, válec/válec, standardní válcová nebo disková vřetena,
 • magnetické nebo závitové připojování vřeten,
 • provoz v souladu s 21CFR č. 11 v samostatném režimu,
 • graf změny viskozity v reálné čase na displeji,
 • využívá matematické modely pro analýzu dat (Casson, Bingham, mocninový, tixotropní index,..),
 • řízení reometru volitelným softwarem RheocalcT,
 • kompatibilní s veškerým příslušenstvím Brookfield.

Máte zájem o přístroj nebo chcete poradit s výběrem?

Ing. Jiří Vrána, CSc.
Telefon: +420 605 715 383
Email: jiri.vrana@synpo.cz