SLUŽBY A PRODUKTY > BIOMATERIÁLY

Biomateriály

V rámci základního i aplikovaného výzkumu se již desítky let zabýváme zpracování, úpravami a dalším využitím surovin přírodního a tím pádem obnovitelného původu. Zkušenosti jsme nasbírali jak v oblasti syntézy polymerů, tak i ve využití biomateriálů ve formulacích nátěrových hmot, odlévacích systému apod. Výsledky vývoje umíme v malotonážním měřítku i vyrábět.

Zároveň se zabýváme ekologizací stávajících výrobků a procesů, tedy zejména snižováním emisí těkavých látek reformulací, doporučujeme ekologicky příznivější materiály pro konkrétní aplikace.

Syntéza polymerů

V rámci syntézy polymerních materiálů nabízíme výzkum v těchto oblastech:

  • použití biomateriálů s funkčními skupinami pro syntézu polymerů,
  • modifikace stávajících funkčních skupin v biomateriálech umožňující jejich sofistikovanější využití jako surovin pro syntézu,
  • polymery se specifickou funkčností, zejména v oblasti biocidů,
  • biodegradabilní polymery,
  • efektivnější recyklace aktuálně užívaných plastů,
  • využití enzymů jako katalyzátorů pro zcela specifické chemické reakce.

Aktuálně se účastníme projektu Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století, které se jako jediné v republice věnuje problematice polymerů a jejich dopadů na životní prostředí.   Článek

Biosuroviny v nátěrových hmotách, kompozitech a licích materiálech, ekologizace stávajících formulací

Formulujeme veškeré systémy využívající biomateriály coby pojiva, plniva nebo aditiva. Hledáme potenciální uplatnění již vyvinutých biomateriálů v oblasti surovin pro nátěrové hmoty – např. polysacharidy ve funkci plniva, které umí nahradit část titanové běloby, glykolipidy coby koalescenty a smáčedla, rostlinné silice (esenciální oleje) a živé bakterie mléčného kvašení v enkapsulované podobě jakožto konzervanty.

Pomůžeme Vám s reformulací stávajících systémů tak, aby splnily stále se zpřísňující pravidla nařízení REACH, limity obsahu těkavých látek (VOC), obsah kovů v roli katalyzátorů a sikativů a také limity obsahu některých druhů konzervantů (CIT, MIT). Zaměřujeme se i na biodegradabilitu a snazší recyklovatelnost plastů.

Své poznatky jsme načerpali a využili v těchto projektech:

Hotové výrobky

Lactycos

Produktová řada LACTYCOS zahrnuje širokou škálu vysoce čistých alkyllaktyllaktátů. Jsou určeny primárně pro kosmetiku, kde slouží jako vyhlazující prostředek, emulgátor, rozpouštědlo, změkčovadlo v detergentech. Regulují tvorbu kožního mazu na úrovni vlasových folikulů.