SLUŽBY A PRODUKTY > PŘÍSTROJE BROOKFIELD > VISKOZIMETRY

Viskozimetry, doplňky a příslušenství

Snadné použití, přesnost, flexibilita, spolehlivost a kvalita servisu znamenají, že přístroje AMETEK Brookfield jsou nejoblíbenější laboratorní viskozimetry na celosvětovém trhu! 

Laboratorní viskozimetry

Viskozimetr DV2T

Programovatelný viskozimetr pooužitím jednoduchého software PG Flash nebo řízený z PC volitelným programem RheocalcT

 • měřící geometrie: standardní disková, válcová nebo speciální vřetena nebo adaptéry se soustřednými válci,
 • data jsou ukládána do vnitřní paměti a s možností jejich exportu,
 • kompatibilní s veškerým příslušenstvím Brookfield.

Viskozimetr DVPlus

 • viskozimetr s 5“ barevným dotykovým displejem,
 • měřící geometrie disková, válcová nebo, speciální vřetena nebo adaptéry se soustřednými válci,
 • USB a Bluetooth rozhraní s aplikací DVPlus Connect pro záznamy dat a tisk na PC,
 • možnost nastavení doby měření,
 • volitelné teplotní čidlo,
 • volitelné magnetické připojení vřeten,
 • kompatibilní s veškerým příslušenstvím Brookfield.

Analogový viskozimetr

První analogový viskozimetr uvedený na trh firmou Brookfield - standard v rotační viskozimetrii.

 • měřené hodnoty torze na analogovém stupnici jsou přepočítávány na hodnoty viskozity.
   

Viskozimetr KU-3

Speciální viskozimetr pro nátěrové hmoty, barvy a tiskové hmoty. Odpovídá ASTM D562.

 • Možnost volby jednotek: Krebs, gramy, Centipoise,
 • Rozsah měření: 40-141 KU, 32-1099 g, 27-5271 cP.


 

Viskozimetr CAP 2000+ 

CAP 2000+ viskozimetr s geometrií kužel/deska je určený pro měření velmi malých objemů vzorků při různých rychlostech otáčení a smykových rychlostech až 10 000 1/s, odpovídá ISO 2884, ASTM D4287, BS 3900   

 • volí se mezi nízko torzním a vysoko torzním modelem,
 • teplotní rozsah 5-75 °C nebo 50-235 °C,
 • rychlosti otáčení: 5-1 000 ot./min,
 • volitelný program Capcalc32 je určený pro řízení viskozimetru z PC.

Provozní in-line viskozimetry

In-line viskozimetr VTE VISCOSEL 

VTE rotační in-line viskozimetr je určený pro kontinuální automatické měření v otevřené atmosféře s aplikacemi především ve farmaceutické výrobě.

 • VTE měří viskozity v rozsahu 10-4 000 mPa.s s proudovým výstupním signálem 4-20 mA,
 • použití volitelného solenoidového ventilu umožňuje řízenou úpravu viskozity na výrobní lince.

In-line viskozimetry FAST

měří viskozitu na principu útlumu torzně-oscilačního čidla a nemají žádné pohyblivé části

 • nejčastější aplikace jsou měření viskozity inkoustů, laky, nátěrových hmot, lepidel, oleje, emulgátory,
 • FAST-101 má variantu pro napojení do potrubí, přírubovým spojem do stěny nádoby (reaktoru) nebo jako ponornou sondu,
 • FAST-102 je varianta v sanitárním provedení 3-A pro připojení do potrubí  a pro různé aplikace např. v potravinářství,
 • FAST-101 s elektronikou MXTS umožňuje napojení k automatickému řídícímu  systému (PC, PLC, DCS, a pod.),
 • viskozimetry FAST je možné propojit s programovatelnými řídícími, jednotkami  AST-330SY nebo AST-420SY  zobrazujícími viskozitu, teplotu a případně i pH,
 • viskozimetry FAST jsou vyráběny ve standardním i nevýbušném provedení s certifikátem ATEX.

Doplňky a příslušenství viskozimetrů

Máte zájem o přístroj nebo chcete poradit s výběrem?

Ing. Jiří Vrána, CSc.
Telefon: +420 605 715 383
Email: jiri.vrana@synpo.cz