PRODUKTY A SLUŽBY > PŘÍSTROJE BROOKFIELD > VISKOZIMETRY

Viskozimetry, doplňky a příslušenství

Snadné použití, přesnost, flexibilita, spolehlivost a kvalita servisu znamenají, že přístroje AMETEK Brookfield jsou nejoblíbenější laboratorní viskozimetry na celosvětovém trhu! 

Laboratorní viskozimetry

Viskozimetr DV2T

Programovatelný viskozimetr pooužitím jednoduchého software PG Flash nebo řízený z PC volitelným programem RheocalcT

 • měřící geometrie: standardní disková, válcová nebo speciální vřetena nebo adaptéry se soustřednými válci
 • data jsou ukládána do vnitřní paměti a s možností jejich exportu
 • kompatibilní s veškerým příslušenstvím Brookfield

TECHNICKÝ LIST EN
TECHNICKÝ LIST CZ

Viskozimetr DV1M  

 • viskozimetr s možností tisku a sběru dat použitím volitelného programu Wingather SQ
 • měřící geometrie: standardní disková, válcová nebo speciální vřetena nebo adaptéry se soustřednými válci 
 • možnost nastavení doby měření 
 • volitelné teplotní čidlo
 • kompatibilní s příslušenstvím Brookfield

Viskozimetr DVE 

 • jednoduchý digitální viskozimetr
 • měřící geometrie: standardní disková, válcová nebo speciální vřetena nebo adaptéry se soustřednými válci 
 • kompatibilní s příslušenstvím Brookfield
   


TECHNICKÝ LIST EN
TECHNICKÝ LIST CZ

Viskozimetr KU-3

KU-3 je speciální viskozimetr určený pro měření barev, nátěrových hmot a inkoustů, odpovídá normě ASTM D562

 • měřená viskozita je zobrazována v jednotkách Krebs, hmotnostních (g) a cP
 • měřící rozsah: 40 - 141 KU, 32 - 1099 g, 27 - 5271 cP    

TECHNICKÝ LIST EN
TECHNICKÝ LIST CZ

Analogový viskozimetr

První analogový viskozimetr uvedený na trh firmou Brookfield - standard v rotační viskozimetrii

 • měřené hodnoty torze na analogovém stupinici jsou přepočítávány na hodnoty viskozity
   
TECHNICKÝ LIST

Viskozimetr CAP 1000+ 

CAP 1000+ viskozimetr s geometrií kužel/deska je určený pro měření velmi malých objemů vzorků při 1 specifické rychlosti otáčení, odpovídá ISO 2884, ASTM D4287, BS 3900

 • volí se mezi nízko torzním a vysoko torzním modelem 
 • teplotní rozsah 5 - 75 °C nebo 50 - 235 °C

TECHNICKÝ LIST EN
TECHNICKÝ LIST CZ

Viskozimetr CAP 2000+ 

CAP 2000+ viskozimetr s geometrií kužel/deska je určený pro měření velmi malých objemů vzorků při různých rychlostech otáčení a smykových rychlostech až 10 000 1/s, odpovídá ISO 2884, ASTM D4287, BS 3900   

 • volí se mezi nízko torzním a vysoko torzním modelem 
 • teplotní rozsah 5 - 75 °C nebo 50 - 235 °C
 • rychlosti otáčení: 5 - 1 000 ot/min 
 • volitelný program Capcalc32 je určený pro řízení viskozimetru z PC

TECHNICKÝ LIST EN
TECHNICKÝ LIST CZ

Provozní in-line viskozimetry

In-line viskozimetr VTE VISCOSEL 

VTE rotační in-line viskozimetr je určený pro kontinuální automatické měření v otevřené atmosféře s aplikacemi především ve farmaceutické výrobě.

 • VTE měří viskozity v rozsahu 10 - 4 000 mPa.s s proudovým výstupním signálem 4 - 20 mA
 • použití volitelného solenoidového ventilu umožňuje řízenou úpravu viskozity na výrobní lince

In-line viskozimetry FAST

měří viskozitu na principu útlumu torzně-oscilačního čidla a nemají žádné pohyblivé části

 • nejčastější aplikace jsou měření viskozity inkoustů, laky, nátěrových hmot, lepidel, oleje, emulgátory 
 • FAST-101 má variantu pro napojení do potrubí, přírubovým spojem do stěny nádoby (reaktoru) nebo jako ponornou sondu
 • FAST-102 je varianta v sanitárním provedení 3-A pro připojení do potrubí  a pro různé aplikace např. v potravinářství
 • FAST-101 s elektronikou MXTS umožňuje napojení k automatickému řídícímu  systému (PC, PLC, DCS, a pod.)
 • viskozimetry FAST je možné propojit s programovatelnými řídícími jednotkami  AST-330SY nebo AST-420SY  zobrazujícími viskozitu, teplotu a případně i pH.
 • Viskozimetry FAST jsou vyráběny ve standardním i nevýbušném provedení s certifikátem ATEX

TECHNICKÝ LIST

Doplňky a příslušenství viskozimetrů

Máte zájem o přístroj nebo chcete poradit s výběrem?

Ing. Jiří Vrána, CSc.
Telefon: +420 605 715 383
Email: jiri.vrana@synpo.cz