Jsme aktivní ve vývoji materiálů pro 3D technologie

Jsme nositelem projektu zaměřeného na výzkum a vývoj materiálů pro aditivní výrobu (3D tisk). Výsledky projektu vedou k rozšíření výroby těchto materiálů, zlepšení uplatnění technologií 3D tisku, zvýšení dostupnosti vstupních surovin, a k rozšíření portfolia specializovaných materiálů. Jedním z cílů je i vývoj účinných stínicích materiálů chránících před škodlivými účinky elektromagnetického záření. Na projektu se dále podílí výzkumný tým Centra polymerních materiálů (CPS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) a malá česká firma SPA 2000.

Dedikace k projektu: FW01010327 Pokročilé polymerní a kompozitní materiály pro aditivní výrobu