Pracujeme na vývoji probarvených antistatických nátěrových systémů

Ve spolupráci s VŠCHT Praha, MFF UK a Centrem organické chemie jsme vyvinuly technologie výroby kompozitních materiálů na bázi uhlíkových nanostruktur kombinovaných s vodivými polymery a vyřešili jejich zabudování do aplikačních forem. Návrh vodivých kompozitů poskytne lepší užitné vlastnosti v oblasti vodivých propojení a struktur, antistatických a antikorozních úprav. Vyvinuté koncentráty neobsahují kovové prvky, tudíž nezatěžují životní prostředí a jsou výrazně lépe kompatibilní s pojivovým polymerním systémem než samotné uhlíkové nanostruktury. Zabudování vodivých polymerů do struktury uhlíkových nanomateriálů přináší vyšší efektivitu zapracovatelnosti uhlíkových nanomateriálů do polymerní matrice a lepší užitné vlastnosti.

Dedikace k projektu: TH03020348 Uhlíkové (nano)struktury a jejich modifikace pro kompozity