Analyzátory struktury CT3 a CTX

Analyzátory struktury jsou určeny pro kompresní a tahové zkoušky např. vzorků potravin (cukrářských a pekařských výrobků, mléčných výrobků, ovoce, čokolády, těstovin, gelů), kosmetiky a léků (tablet, sprejů, filmů), atd.                                                                                        - Různé typy siloměrů umožňují měřit v rozsahu 100 g až 50 kg (CT3) nebo 100 g až 100 kg (CTX)                                                                                                                                                     - Přístroje měří v samostatném režimu nebo jsou řízeny z PC volitelným software TexturePro   - Pro měření je k dispozici široký výběr měřících sond a speciálních přípravků

Analyzátor struktury CTX

Univerzální analyzátor struktury CTX má zlepšené technické parametry oproti modelu CT3:   -  Dotykový displej umožňuje snadné nastavení a grafickou prezentaci v režimu ručního ovládání                                                                                                                                                - Zaměnitelné siloměry pro optimální flexibilitu! Rozsahy siloměrů 100 g - 100 kg!                  - Prodlouženou dráhu posunu až na 280 mm pro testy s delší vzdáleností                                    - Vyšší rychlost posunu až 40 mm/s pro rychlejší testy                                                                    - Rychlejší datový výstup až 500 datových bodů za sekundu pro záznam přesného okamžiku změny struktury vzorku                                                                                                                       - Všechny měřící sondy a přípravky CT3 jsou kompatibilní s analyzátorem CTX 

Analyzátor struktury CT3

Univerzální analyzátor struktury CT3 je standardní přístroj pro měření vlastností nejrůznějších materiálů v tlaku nebo v tahu.                                                                                                               - Rozsahy siloměrů: 100 g  - 50 kg                                                                                                    - 4-řádkový displej umožňuje snadné nastavení měřícího programu v režimu ručního ovládání - Dráhu posunu: 0 - 101,6 mm                                                                                                            - - Rychlost posunu: až 10 mm/s                                                                                                            - Všechny měřící sondy a přípravky CT3 jsou kompatibilní s analyzátorem CTX