SLUŽBY A PRODUKTY > PRYSKYŘICE > LICÍ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Licí epoxidové pryskyřice

Plněné zalévací hmoty (hlavně pro elektro)

Sadurit 520-1987

Poměr mísení
(% hmot.)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg, DSC
(°C)

Charakteristika

100 : 100

4 000/60 °C

8 hod/60 °C
2–3 hod/80 °C

120-130

2K epoxidový systém s výbornou odolností proti praskání, certifikace UL94 V0

Sadurit 520-1988

Poměr mísení
(% hmot.)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg, DSC
(°C)

Charakteristika

100 : 100

3500/60 °C

6 hod/60 °C
1-2 hod/80 °C

110-125

2K epoxidový systém s výbornou odolností k praskání a dobrou houževnatostí systému, certifikace UL 94 HB.

Sadurit 520-1787

Poměr mísení
(% hmot.)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg, DSC
(°C)

Charakteristika

100 : 100

4 000/60 °C

8 hod/60 °C
2–3 hod/80 °C

95-110

2K epoxidový systém, dlouhodobá stabilita k sedimentaci, odolnost k praskání, houževnatost. Certifikace UL 94 HB.

Sadurit 560-1987

Poměr mísení
(% hmot.)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg, DSC
(°C)

Charakteristika

100 : 100

5 000/60 °C

6 hod/60 °C
1–2 hod/80 °C

80-90

2K - cykloalifatická epoxidová pryskyřice pro venkovní aplikace, výborná odolnost k praskání a dobrá houževnatost. Certifikace UL 94 HB.

Speciální zalévací systémy (hlavně pro elektro)

Veropal 520-1491

Poměr mísení
(% hmot.)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg, DSC
(°C)

Charakteristika

100 : 100

5000/60 °C

4 hod/60 °C

0-25

2K epoxidový systém s excelentní houževnatostí, certifikace UL94 V0.

Veropal 520-1987

Poměr mísení
(% hmot.)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg, DSC
(°C)

Charakteristika

100 : 220

4 000/25 °C
400/60 °C

4 hod/60 °C

95-110

2K epoxidový nízkoviskózní systém, dobrá odolnost proti praskání, certifikace UL 94.

Veropal 520-1988

Poměr mísení
(% hmot.)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg, DSC
(°C)

Charakteristika

100 : 220

4 000/25 °C
400/60 °C

4 hod/60 °C

95-110

2K epoxidový nízkoviskózní systém, výborná odolnost proti praskání, certifikace UL 94.

Nízké napětí, zapouzdřování a zalévání (hlavně pro elektro)

Sadurit 531-0522

Poměr mísení
(hm.%)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg
(°C DSC)

Charakteristika

100 : 13

6000/25 °C

2 hod/25 °C
(1000 g)

100-110

Aminický systém vytvrzovaný za normální teploty s dlouhým potlifem. 2K systém s plněnou složkou A.

Sadurit 531-0389

Poměr mísení
(% hmot.)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg, DSC
(°C)

Charakteristika

100 : 10

7000/25 °C

1,5 hod/25 °C
(1000 g)

105-120

Aminický systém vytvrzovaný za normální teploty. 2K systém s plněnou složkou A.

Opravárenské hmoty pro opravu nedolitků při lití epoxidy

Veropal 520-T10M

Poměr mísení
(% hmot.)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(min)

Tg, DSC
(°C)

Charakteristika

100 : 14

5-10
při 25 °C

max.3 min/23 °C

85-100

2K epoxidový velmi rychlý systém pro vnitřní opravárenské aplikace. Systém je určen pro opravu nedolitků a poruch na povrchu epoxidových kompozitů.

Máte zájem o pryskyřici nebo potřebujete poradit s výběrem?

Ing. Jiří Kubín
Telefon: +420 737 108 685
E-mail: jiri.kubin@synpo.cz