PRODUKTY A SLUŽBY > PRYSKYŘICE > LICÍ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Licí epoxidové pryskyřice

Plněné zalévací hmoty (hlavně pro elektro)

Sadurit 520-1987

Poměr mísení
(hm.%)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg
(°C DSC)

Charakteristika

100:100

4 000/ 60°C

8 hod/ 60°C
2–3 hod/ 80°C

120-130

2K epoxidový systém s výbornou odolností proti praskání, certifikace UL94 V0

Sadurit 520-1988

Poměr mísení
(hm.%)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg
(°C DSC)

Charakteristika

100:100

3500/ 60°C

6 hod/ 60°C
1-2 hod/ 80°C

110-125

2K epoxidový systém s výbornou odolností k praskání a dobrou houževnatostí systému, certifikace UL 94 HB.

Sadurit 520-1787

Poměr mísení
(hm.%)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg
(°C DSC)

Charakteristika

100:100

4 000/ 60°C

8 hod/ 60°C
2–3 hod/ 80°C

95-110

2K epoxidový systém, dlouhodobá stabilita k sedimentaci, odolnost k praskání, houževnatost. Certifikace UL 94 HB.

Sadurit 560-1987

Poměr mísení
(hm.%)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg
(°C DSC)

Charakteristika

100:100

5 000/ 60°C

6 hod/ 60 °C
1–2 hod/ 80 °C

80-90

2K - cykloalifatická epoxidová pryskyřice pro venkovní aplikace, výborná odolnost k praskání a dobrá houževnatost. Certifikace UL 94 HB.

Speciální zalévací systémy (hlavně pro elektro)

Veropal 520-1491

Poměr mísení
(hm.%)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg
(°C DSC)

Charakteristika

100:100

5000/ 60°C

4 hod/ 60 °C

0-25

2K epoxidový systém s excelentní houževnatostí, certifikace UL94 V0.

Veropal 520-1987

Poměr mísení
(hm.%)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg
(°C DSC)

Charakteristika

100:220

4 000/ 25°C
400/ 60°C

4 hod/ 60 °C

95-110

2K epoxidový nízkoviskózní systém, dobrá odolnost proti praskání, certifikace UL 94.

Veropal 520-1988

Poměr mísení
(hm.%)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg
(°C DSC)

Charakteristika

100:220

4 000/ 25°C
400/ 60°C

4 hod/ 60 °C

95-110

2K epoxidový nízkoviskózní systém, výborná odolnost proti praskání, certifikace UL 94.

Nízké napětí, zapouzdřování a zalévání (hlavně pro elektro)

Sadurit 531-0522

Poměr mísení
(hm.%)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg
(°C DSC)

Charakteristika

100:13

6000/ 25°C

2 hod/ 25 °C
(1000g)

100-110

Aminický systém vytvrzovaný za normální teploty s dlouhým potlifem. 2K systém s plněnou složkou A.

Sadurit 531-0389

Poměr mísení
(hm.%)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(hod)

Tg
(°C DSC)

Charakteristika

100:10

7000/ 25°C

1,5 hod/ 25 °C
(1000g)

105-120

Aminický systém vytvrzovaný za normální teploty. 2K systém s plněnou složkou A.

Opravárenské hmoty pro opravu nedolitků při lití epoxidy

Veropal 520-T10M

Poměr mísení
(hm.%)

Viskozita
(MPa.s)

Pot life
(min)

Tg
(°C DSC)

Charakteristika

100:14

10-20/5-10
při 25°C

max.3 min / 23°C

85-100

2K epoxidový velmi rychlý systém pro vnitřní opravárenské aplikace. Systém je určen pro opravu nedolitků a poruch na povrchu epoxidových kompozitů.