PRODUKTY A SLUŽBY > BARVY A NÁTĚROVÉ HMOTY > POMOCNÉ PROSTŘEDKY > ADHEZNÍ PRIMERY K PLASTŮM

Adhezní primery k plastům

VP 142-4

Adhezní primer k plastům
1K přilnavostní primer na plasty

BEZPEČNOSTNÍ LIST
POMOCNÉ PROSTŘEDKY

Máte zájem? Odešlete nezávaznou poptávku: