Reometry

Reometry Brookfield

Reometry Brookfield jsou přístroje pro měření tokového chování při kontrolovaném napětí, smykové rychlosti a u modelů RSO i oscilaci. 

Torzní reometry RST 

 • RST-CPS s měřící geometrií kužel/deska a deska/deska
 • RST-CC s geometrii válec/válec a volitelnou geometrií kužel/deska, deska/deska a lopatkovými vřeteny
 • RST-SST s lopatkovými vřeteny a volitelnými geometriemi válec/válec, kužel/deska a deska/deska
 • - Maximální torze: 100 mN.m                                                                                                          
 • - Torzní rozlišení: 0,15 µN.m
 • - Rozsah rychlostí: 0,01 - 1 300 ot/min
 • - Řízení teploty: RST-CPS-FH, RST-CC, RST-SST cirkulačním termostatem -20 °C až  200 °C                               RST-CPS-PA Peltierovou deskou 20 °C až 180 °C
 • RSO je torzně-oscilační reometr s měřícími geometriemi kužel/deska a válec/válec 
 • - Maximální torze: 100 mN.m   
 •   Torzní rozlišení: 0,02 µN.m
 •   Rozsah rychlostí: 0,001 - 1 500 ot/min                                                                                          - Frekvence: 0,001 - 20 Hz; 0,006 - 126 rad/s
 • - Řízení teploty: cirkulační lázní nebo Peltierovou deskou 0 °C až 180 °C